ورکشاپ نان های حجیم و نیمه حجیم

 

در این ورکشاپ چه مباحثی را می آموزید ؟

این ورکشاپ  آموزش گلچینی از نان‌های غذایی، عصرانه، شیرین، باگت و … بسیاری نان‌های کاربردی و پرطرفدار دیگر می باشد.

آموزش مبنای آرد و غلات ، خمیرگیری اصولی ، پخت عملی نان توسط هنرجوها و آموزش نان‌های:

زپف
خاچاپوری
باگت
برگر
گریسینی
سیمیت
عربی
تست کره‌ای
تست غلات
نان پنبه‌ای
چوبک

گاتا
کوگلهاف
بابکا
تاج گل
دیت پیرامید
نان اپی
کروسان
نان کامپاین فرانسوی
ویانا
اچما
اسنک